Day 133 / ZERO DAY @ SEATTLE to Campsite S of Iron Cap Mountain (22.04mi.) / Friday, September 6, 2013